@Tasham

 
 • 21
  OSV reports
 • 0
  Fly reports
 • 52
  Shaka Tally

Last 10 OSV reports

 • 115 /145
  8
  5

  6:50 AM - Sun August 2

 • 115 /145
  0
  2

  8:29 PM - Sat August 1

 • 142 /145
  1
  2

  7:00 PM - Sat August 1

 • 101 /145
  5
  3

  6:56 AM - Sun June 28

 • 100 /145
  10
  1

  5:34 AM - Sat June 27

 • 113 /145
  14
  5

  8:07 AM - Sun May 31

 • 103 /145
  2
  1

  10:15 AM - Sun September 22

 • 76 /145
  0
  5

  6:12 PM - Sat September 21

 • 59 /145
  0
  0

  7:28 PM - Sat June 22

 • 103 /145
  2
  0

  4:22 PM - Sat June 22

Last fly report

No fly report history